VAT´s up ja vähän tuloverostakin

KVL:2019/2: äänestysratkaisu terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän laboratoriopalvelun arvonlisäverosta
Palvelun suorittamisesta veloitettiin tutkimusmaksu, joka oli vastiketta laboratoriotutkimuksen suorittamisesta sekä erillinen näytteenottomaksu, joka oli vastiketta terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamasta näytteenotosta. Lisäksi veloitettiin palvelumaksu. Palvelua pidettiin yhtenä jakamattomana taloudellisena kokonaisuutena, jonka paloittelu osiin olisi keinotekoista. Palvelun myynnistä oli suoritettava arvonlisäveroa sekä tutkimusmaksun, näytteenottomaksun että palvelumaksun osalta. (Ei lainvoim 12.3.2019)

KVL:2019/3: Ajoneuvon vakuuttamisen kustannuksista veloitettua korvausta oli pidettävä kokonaisuudessaan vastikkeena arvonlisäverottoman vakuutuspalvelun myynnistä
A Oy otti vakuutusyhtiöltä vakuutuksen, johon liitettiin useita ajoneuvoja. A Oy veloitti ajoneuvon omistajilta tai haltijoilta korvauksen ajoneuvon vakuuttamisen kustannuksista. Asiakkaan ajotapa vaikutti korvauksen suuruuteen. A Oy:n ajoneuvon omistajalta tai haltijalta veloittamaa korvausta oli pidettävä kokonaisuudessaan vastikkeena AVL 44 §:ssä tarkoitetun arvonlisäverottoman vakuutuspalvelun myynnistä. (Lainvoimainen)

KVL:2019/4: Keskusverolautakunta: Osakkeiden luovutusta ei tullut pitää EVL 52 f §:ssä tarkoitettuna osakevaihtona hakijoiden verotuksessa
Hakemuksen mukaan A Oy oli hankkinut hakijoiden omistamat ruotsalaisen B AB:n osakkeet, jotka käsittivät 9,5 prosenttia B AB:n osakekannasta, A Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita vastaan.

Hakijat olivat luovuttaneet B AB:n osakkeensa osana järjestelyä, jossa koko B AB:n osakekanta oli vaihtanut omistajaa pääosin muina varoina kuin osakkeina annettua vastiketta vastaan. B AB:n osakkeiden luovutuksesta oli sovittu kaikkien osapuolten välillä samassa luovutuskirjassa. B AB:n osake-enemmistön hankkinut A Oy ei ollut ennen kyseessä olevaa järjestelyä omistanut osaakaan B AB:n osakekannasta.

Keskusverolautakunta katsoi, että hakemuksessa kuvattua B AB:n osakkeiden luovutusta ei tullut pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:ssätarkoitettuna osakevaihtona hakijoiden verotuksessa.

VH:n tiedote 20.3.2019: Taiteilijat ja muut esiintymispalkkioita saavat voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisiksi
Huhtikuun alusta tulee voimaan lakimuutos, joka mahdollistaa esiintyvien taiteilijoiden ja muiden julkisten esiintyjien, myös urheilijoiden, hakeutumisen arvonlisäverovelvolliseksi esiintymispalkkioiden osalta. Samoin ohjelmatoimistot voivat hakeutua tilaisuuden järjestäjälle luovutettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Alv-rekisteriin kuuluvalla on oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero.

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskeviin arvonlisäveron erityisjärjestelmiin muutoksia 1. marraskuuta 2019
Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskeviin arvonlisäveron erityisjärjestelmiin sovellettavaa veronkantomenettelyä automatisoidaan ja yhdenmukaistettaan oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien menettelyjen kanssa. Muutokset koskevat pääasiassa toisessa jäsenvaltiossa tunnistautuneen verovelvollisen Suomeen suoritettavaa veroa.

Osana uudistusta erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen sovellettavat seuraamusmaksut yhtenäistetään oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien seuraamusmaksujen kanssa. Näin ollen erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntien seuraamuksena määrätään myöhästymismaksu tai veronkorotus.

Lisäksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia muutettaan siten, että erityisjärjestelmän piiriin kuuluville veroille lasketaan veronlisäyksen ja viivekoron sijasta viivästyskorkoa kuten muillekin yhtenäistetyn verotusmenettelyn soveltamisalaan kuuluville oma-aloitteisille veroille.

23.4.2019

VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019…

23.4.2019

Liiketoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdos- huojennuksen edellytyksenä

Sukupolvenvaihdos on iso ja usein ainutkertainen tapahtuma yrityksen omistajan uran…

3.4.2019

KHO 2019:40 Verokarhua ei tarvinnut ruokkia Panama-aineiston sisältämillä herkkupaloilla

Keväällä 2016 julkisuuteen tullut Panama-papereiksi nimetty tietovuoto sai aikaan suurta…

21.3.2019

VAT´s up ja vähän tuloverostakin

KVL:2019/2: äänestysratkaisu terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän laboratoriopalvelun arvonlisäverosta Palvelun suorittamisesta…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019

Välillisen verotuksen maailmassa eletään hurjaa muutosvauhtia, eikä sillä näy loppua!…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa – näin se möhlitään!

Kulujen edelleenveloitus on klasikkoaihe, joka kerta kerran jälkeen herättää keskustelua.…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Oma käyttö arvonlisäverotuksessa – tunnista yleiset virheenpaikat!

Oman käytön arvonlisäverotus on yksi haastavimmista asiakokonaisuuksista arvonlisäverotuksen puolella. Se…

17.3.2018

Verottaja on kasvattanut cojonesit: uudessa työpanososinkoa koskevassa ohjeessaan verottaja pitää tiukkaa linjaa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa erilajisten osakkeiden käytön yhtiössä, eli osakkeet voivat erota…

16.3.2018

Markkinointia vai edustamista – Ollakko vai eikö olla?

Markkinointia vai edustamista – ratkaiseeko markkinointituotteen alv:n vähennysoikeuden lahjan nestemäinen…

7.11.2017

Joko olet käynyt katsomassa paljonko naapurisi tienaa?

Paras tapa saada tietää kuinka paljon naapurisi saa palkka on…