Maahantuonnin arvonlisäverotus – tämä sinun täytyy tietää!!!

Vuodenvaihteessa muuttuu muukin kuin vuosiluku, sillä tavaran maahantuonnin arvonlisäverotusvastuu siirtyy Tullilta Verohallintoon. Näin ollen maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan ja maksetaan Tullin sijaan Verohallinnolle. Muutos ei suinkaan koske kaikkia, vaan ainoastaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjä yrityksiä.

Niin paljon hyvää ettei harmiakin

Maahantuonteja tekevän yrityksen näkökulmasta muutokset tuovat mukanaan positiivisia, mutta myös työtaakkaa huomattavasti lisääviä muutoksia. Jatkossa maahantuonnin ALV ilmoitetaan oma-aloitteisesti Verohallinnolle arvonlisäveroilmoituksella. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös sitä, että oma-aloitteisten verojen veroilmoitus tulee saamaan kaksi uutta kohtaa, jotka muiden ilmoituksen kohtien lisäksi täytyy osata täyttää oikein: ”tavaroiden maahantuonnit EU:n ulkopuolelta” ja  ”vero tavaroiden maahantuonnista EU:n ulkopuolelta”. Vaikka maahantuotava tavaran arvonlisävero olisi vähennyskelvoton, täytyy maahantuotavan tavaran arvo ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksella.

Merkittävin positiivinen vaikutus yritysten liiketoimintaan liittyy maahantuonnin arvonlisäveron maksamiseen ja vähentämiseen. Maahantuonnin ALV:ta ei enää nimittäin vuodenvaihteen jälkeen tarvitse maksaa ennen kuin sen voi vähentää. Vero ilmoitetaan ja edellytysten täyttyessä vähennetään samalla verokaudella. Edellytykset vähennyksen tekemiselle määräytyvät yleisten vähennysoikeuden tekemistä koskevien säännösten mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maahantuonnin arvonlisäverotukseen ei enää liity veronmaksuvelvollisuutta, jos hankinta liittyy yrityksen vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan, vaan kyseessä on pikemminkin raportointivelvollisuus. On tärkeää muistaa, että vaikka kyseessä on raportointivelvollisuus, on ilmoitusvelvollisuus aina täytettävä, vaikka maksettavaa arvonlisäveroa ei muodostuisikaan.

Nykytilassa Tulli antaa maahantuonnin tehneelle yritykselle tullauspäätöksen ja laskun maahantuonnin arvonlisäveron suorittamiseksi. Tulli ilmoittaa tullauspäätöksellä maahantuonnin arvon ja arvonlisäveron perusteen. Maksettava arvonlisävero saadaan laskettua veronperusteesta maahantuotavaan tavaraan sovellettavan verokannan avulla.

Maahantuonnin arvo määräytyy tavaran arvosta sen tullessa ensikertaa Euroopan Unionin alueelle. Eli tavaran arvo rajalla on sama kuin tullausarvo. Näin ollen tullausarvossa huomioidaan kulut, jotka liittyvät maahantuontiin aina siihen asti, kun tavara saapuu esim. Kotkan satamaan. Tullausarvon määritelmästä poiketen, arvonlisäveronperuste määräytyy kauppaan sovellettavan toimituslausekkeen mukaisesti (Incoterm). Jos siis kauppaan sovellettava toimituslauseke on esimerkiksi DAP (toimitettuna perille), niin tullausarvoon on lisättävä kaikki ne kulut, jotka ovat muodostuneet tavaran kuljettamisesta asiakkaan kanssa sovittuun määräpaikkaan. Nykytilassa huolintayhtiöt ilmoittavat ko. kulut suoraan Tullille ja näihin kuluihin perustuen Tulli tekee tullauspäätöksen ja toimittaa laskut verojen maksua varten.

Ja nyt tarkkana!

Merkittävin yritysten velvollisuuksia lisäävä muutos liittyy siihen, että vuodenvaihteen jälkeen Tulli ei enää erikseen laske / vahvista arvonlisäveronperustetta. Koska maahantuonnin ALV jatkossa ilmoitetaan ja maksetaan oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella, vastuu sen laskemisen oikeellisuudesta on maahantuojalla itsellään. Vuodenvaihteen jälkeen, maahantuojan tulee tietää itse, mistä arvonlisäveronperuste muodostuu ja miten se lasketaan. Tämän lisäksi maahantuojan tulee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tarvittava dokumentaatio on saatavilla ALV:n ilmoituksenantovelvollisuutta varten.

Koska muutokset maahantuonnin arvonlisäverotukseen eivät rajoitu vain tilinumeromuutoksiin, on selvää, että yritysten on panostettava ja mukauduttava muutosten huomioimiseen omissa taloushallinnon prosesseissa. Vaikka muutokset tulevatkin voimaan tammikuun alusta, koskeen ne ainoastaan tavaroita, joiden maahantuonti on tapahtunut 1.1.2018 tai sen jälkeen. Näin ollen muutokset eivät koske maahantuonteja, jotka on tapahtunut tämän vuoden puolella, mutta joiden veronmaksuvelvollisuus ajoittuu ensi vuoden puolelle.

 

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

23.4.2019

VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019…

23.4.2019

Liiketoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdos- huojennuksen edellytyksenä

Sukupolvenvaihdos on iso ja usein ainutkertainen tapahtuma yrityksen omistajan uran…

3.4.2019

KHO 2019:40 Verokarhua ei tarvinnut ruokkia Panama-aineiston sisältämillä herkkupaloilla

Keväällä 2016 julkisuuteen tullut Panama-papereiksi nimetty tietovuoto sai aikaan suurta…

21.3.2019

VAT´s up ja vähän tuloverostakin

KVL:2019/2: äänestysratkaisu terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän laboratoriopalvelun arvonlisäverosta Palvelun suorittamisesta…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019

Välillisen verotuksen maailmassa eletään hurjaa muutosvauhtia, eikä sillä näy loppua!…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa – näin se möhlitään!

Kulujen edelleenveloitus on klasikkoaihe, joka kerta kerran jälkeen herättää keskustelua.…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Oma käyttö arvonlisäverotuksessa – tunnista yleiset virheenpaikat!

Oman käytön arvonlisäverotus on yksi haastavimmista asiakokonaisuuksista arvonlisäverotuksen puolella. Se…

17.3.2018

Verottaja on kasvattanut cojonesit: uudessa työpanososinkoa koskevassa ohjeessaan verottaja pitää tiukkaa linjaa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa erilajisten osakkeiden käytön yhtiössä, eli osakkeet voivat erota…

16.3.2018

Markkinointia vai edustamista – Ollakko vai eikö olla?

Markkinointia vai edustamista – ratkaiseeko markkinointituotteen alv:n vähennysoikeuden lahjan nestemäinen…

7.11.2017

Joko olet käynyt katsomassa paljonko naapurisi tienaa?

Paras tapa saada tietää kuinka paljon naapurisi saa palkka on…