KHO 2019:40 Verokarhua ei tarvinnut ruokkia Panama-aineiston sisältämillä herkkupaloilla

Keväällä 2016 julkisuuteen tullut Panama-papereiksi nimetty tietovuoto sai aikaan suurta kohinaa ja useampia yrityksiä sekä nimekkäitä henkilöitä päätyi tietovuodon seurauksena hieman huonoon valoon. Panamalaisesta lakifirmasta, Mossack Fonsecasta, peräisin ollut materiaali päätyi lopulta myös Ylen ja kahden heidän nimetyn toimittajansa tutkittavaksi.

Veroviranomainen oli luonnollisesti myös erittäin halukas pääsemään käsiksi tähän melkoisen kutkuttavaan aineistoon. Verohallinnon oikeus saada aineisto käsiinsä oli KHO:n käsiteltävänä tapauksessa 2019:40. Verottaja lähestyi Yleä ja materiaalin parissa työskennelleitä toimittajia vaatien tietoja itselleen. Verohallinto kehoitti Yleä toimittamaan heille Panama-aineiston kokonaisuudessaan ja nimeämään aineistosta löydetyt suomalaiset yritykset ja henkilöt. Lisäksi Verohallinto vaati Yle toimittamaan suomalaisia tahoja koskevat, toimittajien keräämät tiedot taustamateriaaleineen. Toimittajilta vaadittiin tietoja suomalaisista yrityksistä ja henkilöistä.

Verohallinto vaati tietoja sivullisen erityisen tiedonantovelvollisuuden sekä verotarkastuksen ja vertailutietotarkastuksen perusteella (VML 14, 19 ja 21 §).

KHO:n päätöksen mukaan vertailutietotarkastuksen on ensisijaisesti kohdistuttava kirjanpitoon tai muuhun sellaiseen tulonhankkimistoimintaan liittyvään aineistoon tai omaisuuteen, jotka ovat keskeisessä asemassa tavallisessa verovelvolliseen itseensä kohdistuvassa verotarkastuksessa. Tässä tapauksessa näin ei ollut, ja KHO:n näkemyksen mukaan vertailutietotarkastuksen toimittamiselle ei ollut laillista perustetta. Eli Ylelle esitetty kehotus aineiston antamiseksi oli aiheeton eikä Ylen tullut luovuttaa tällä perusteella Panama-aineistoa Verohallinnolle.

Sivullisen tietonantovelvollisuuden osalta juttu kuivui kokoon, koska Verohallinto ei ollut yksilöinyt sellaista asiaa, jonka käsittelyä varten vaaditut tiedot olisivat voineet olla tarpeen. Kehotukset katsottiin yleisiksi massaluonteisiksi tietopyynnöiksi, joiden esittämiseen Verohallinnolla ei verotusmenettelystä annetun lain 19 §:n perusteella ole oikeutta. Edes asian mahdollinen merkitys kansainvälisessä veronkierron torjunnassa, ei antanut aihetta arvioida asiaa toisin.

Mintter suosittelee lukemaan Bastian Obermayerin ja Frederik Obermaieren, eli vuodetun aineiston ensimmäisinä käsiinsä saaneiden toimittajien, kirjan tietovuodosta.

23.4.2019

VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019…

23.4.2019

Liiketoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdos- huojennuksen edellytyksenä

Sukupolvenvaihdos on iso ja usein ainutkertainen tapahtuma yrityksen omistajan uran…

3.4.2019

KHO 2019:40 Verokarhua ei tarvinnut ruokkia Panama-aineiston sisältämillä herkkupaloilla

Keväällä 2016 julkisuuteen tullut Panama-papereiksi nimetty tietovuoto sai aikaan suurta…

21.3.2019

VAT´s up ja vähän tuloverostakin

KVL:2019/2: äänestysratkaisu terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvän laboratoriopalvelun arvonlisäverosta Palvelun suorittamisesta…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus 2019

Välillisen verotuksen maailmassa eletään hurjaa muutosvauhtia, eikä sillä näy loppua!…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa – näin se möhlitään!

Kulujen edelleenveloitus on klasikkoaihe, joka kerta kerran jälkeen herättää keskustelua.…

18.3.2019

Eduhouse blogi: Oma käyttö arvonlisäverotuksessa – tunnista yleiset virheenpaikat!

Oman käytön arvonlisäverotus on yksi haastavimmista asiakokonaisuuksista arvonlisäverotuksen puolella. Se…

17.3.2018

Verottaja on kasvattanut cojonesit: uudessa työpanososinkoa koskevassa ohjeessaan verottaja pitää tiukkaa linjaa

Osakeyhtiölaki mahdollistaa erilajisten osakkeiden käytön yhtiössä, eli osakkeet voivat erota…

16.3.2018

Markkinointia vai edustamista – Ollakko vai eikö olla?

Markkinointia vai edustamista – ratkaiseeko markkinointituotteen alv:n vähennysoikeuden lahjan nestemäinen…

7.11.2017

Joko olet käynyt katsomassa paljonko naapurisi tienaa?

Paras tapa saada tietää kuinka paljon naapurisi saa palkka on…