23.4.2019

VAT is this – melkein pelkkiä tuloverotusjuttuja

Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan rekisteröityminen ilmoituksenantovelvolliseksi muuttuu 1.5.2019 – Verohallinnon tiedote 17.4.2019…

23.4.2019

Liiketoiminnan jatkaminen sukupolvenvaihdos- huojennuksen edellytyksenä

Sukupolvenvaihdos on iso ja usein ainutkertainen tapahtuma yrityksen omistajan uran…

Mintter Oy:n kotisivuilla julkaistava materiaali on laadittu ainoastaan herättämään ajatuksia ja yleistä keskustelua. Sivuilla julkaistavaa materiaalia ei tule tulkita veroneuvoina tai Mintter Oy:n virallisina kannanottoina. Emme myöskään takaa, että kaikki sivuilla julkaistava tieto olisi aina oikein ja ajan tasalla vaikka siihen pyrimme. Mintter Oy:lla on oikeus lisätä, muokata tai poistaa kokonaan tai osittain sivuilla olevaa informaatiota asiasta erikseen ilmoittamatta. Mintter Oy ei ole vastuussa toimenpiteistä joihin ryhdytään sivuilla julkaistun informaation johdosta. Mintter Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä, johon mahdollisesti pääsee käsiksi nettisivujemme kautta. Sivuilla olevan informaation lähettäminen tai vastaanottaminen ei saa aikaan asiakassuhdetta.